Format จัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ทุกมหาวิทยาลัย

คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.มหิดล คู่มือ วิทยานิพนธ์ ราชมงคลคลอง 6
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.สงขลานครินทร์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.เกษตรศาสตร์
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ธรรมศาสตร์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.เชียงใหม่
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.จุฬาลงกรณ์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.บูรพา
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.เจ้าคุณทหาร คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
คู่มือ วิทยานิพนธ์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.นเรศวร
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.แม่ฟ้าหลวง คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.รามคำแหง
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.มศว คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ศิลปากร
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.สวนสุนัน
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.สมเด็จเจ้าพระยา คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.นิด้า
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.วไลยอลกรณ์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.รังสิต
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.เทคโนโลยีมหานคร คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ชินวัตร
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.อัสสัมชัญ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.กรุงเทพ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏลำปาง
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.แสตมฟอร์ด คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.เวสเทิร์น
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.รำไพพรรณี คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.มสธ
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ขอนแก่น
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ศรีปทุม คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.เทคโนสุรนารี
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.หอการค้า คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.พะเยา คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏเชียงราย
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.อุบล คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏเลย
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏอุบล คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.สยาม
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏสุราษร์ธานี
คู่มือ วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.จันทรเกษม
คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คู่มือ วิทยานิพนธ์ ม.เทคโนสุวรรณภูมิ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

ขอคำปรึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

Table of Contents

On Key

Related Posts

6 เครื่องมือในการทำแบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey)

การออกแบบแนวทางในการทำแบบสำรวจ (Survey) ที่ดีจะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ การรับรู้ถึงความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงการรับรู้เกี่ยวกับตัวแบรนด์ในด้านอื่นๆ โดยผมได้รวมเครื่องมือดีๆที่จะช่วยให้คุณทำการสำรวจความคิดเห็นในแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง ลองมาดูกันว่า 6 เครื่องมือในการทำแบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey) นั้นมีอะไรบ้าง Google Forms SurveyMonkey Surveyplanet FreeOnlineSurveys Smart Survey Survey Methods 1.              

5 ข้อสังเกตงานวิจัยแต่ละแบบ ที่มืออาชีพเท่านั้นที่รู้ !

บทความนี้ขอย่อยปัญหาหลักในการทำงานวิจัยไทย 5 ข้อสังเกตงานวิจัยแต่ละแบบ ที่มืออาชีพเท่านั้นที่รู้ ! คือ 1. การทำวิจัยปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น ต่างกันอย่างไร ในข้อสังเกตวิจัยแรกนี้ส่วนใหญ่ผู้วิจัยหลายๆ ท่านจะแยกไม่ค่อยได้ว่า การทำงานวิจัยปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น ต่างกันอย่างไร เราจะขออธิบายสั้นๆ ง่ายๆ ว่า – ปริญญาเอกจะเน้นการทำวิจัย (Research) ในระดับที่ก้าวหน้าและสูงขึ้น โดยอาจจะมีหรือไม่มีการเรียนการสอนรายวิชาก็ได้ ฉะนั้นในการเรียนในระดับปริญญาเอก การฝึกฝนทักษะการทำวิจัยเป็นสำคัญ เพราะผู้เรียนจำเป็นต้องค้นคว้าและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง

8 หนังสือแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำการวิจัย

1. หนังสือเบื้องต้น สำหรับการใช้ SPSS ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไม่รู้อะไรเลยไปจนถึง สามารถวิเคราะห์สถิติได้ ทั้ง t-test , ANOVA , regression ดีมาก (มีไฟล์ให้โหลดทดลองใช้งานประกอบหนังสือด้วย) 2.  หนังสือเกี่ยวกับความรู้ด้านวิจัย (ละเอียด) เน้น ทฤษฎี แนะนำวิจัยแบบต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาวิจัยทั้งหมด(โดยเฉพาะสายการแพทย์) 3. หนังสือสถิติและการวิจัย (ดีมาก) กลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัยมายาวนาน 

5 สิ่งที่ต้องระวัง ถ้าไม่อยากให้งานวิทยานิพนธ์ผิดพลาด

กว่าจะได้งานวิทยานิพนธ์ออกมาให้มีคุณภาพที่ดีนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยทีเดียว เพราะต้องใช้ระยะเวลาและความตั้งใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียด เรียบเรียงเนื้อหาให้น่าสนใจและถูกหลักวิชาการ รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยให้งานนั้นออกมามีคุณภาพ ดังนั้นในบทความนี้จึงได้นำ 5 ข้อควรระวังในการทำงานวิทยานิพนธ์ ให้ได้ผลงานวิทยานิพนธ์ออกมาดีและไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 1.               ระวังข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ จะต้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง แหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในการทำงานวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย ควรคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่องวิจัย เนื้อหา และข้อมูล ว่าแต่ละส่วนนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพราะงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพนั้นทุกองค์ประกอบจะสอดคล้องกันทั้งหมด 2.               เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ ถูกต้อง ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น