การจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยระบบ E-learning และ Google Classroom

การจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยระบบ E-learning และ Google Classroom โดย อ.ภควดี วรรณพฤกษ์ ระบบ E-learning (Moodle)ฟังก์ชั่นการใช้งานที่สำคัญ อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน (จำกัดขนาดที่ 100 MB/ไฟล์)เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลและสื่อบนอินเตอร์เนท เช่น คลิปวีดีโอ เว็บเพจสร้างแบบทดสอบสร้างช่องทางสำหรับส่งงานแบบออนไลน์สามารถติดตามการใช้งานระบบโดยนักศึกษาได้ เช่น ได้เข้ามาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนหรือไม่ ทำแบบทดสอบได้คะแนนเท่าไรข้อดี ข้อเสีย· อัพโหลดและจัดการเอกสารประกอบการเรียนได้ง่าย เมื่อเทียบกับระบบ LSS และมีพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์มากกว่า · การสร้างแบบทดสอบซับซ้อนกว่าระบบ Google Classroom เล็กน้อย· นักศึกษามีความคุ้นเคยกับระบบ E-learning ในระดับหนึ่งแล้ว · อาจแสดงผลไม่ถูกต้องเมื่อใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและ Tablet pc· การใช้งานขั้นพื้นฐานไม่ซับซ้อน สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย· ไม่มีข้อจำกัดเรื่องคอมพิวเตอร์และประเภทของเบราเซอร์ สามารถใช้งานได้ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ระบบ Google Classroomฟังก์ชั่นการใช้งานที่สำคัญ อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน (ไม่จำกัดขนาดไฟล์)เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลและสื่อบนอินเตอร์เนท เช่น คลิปวีดีโอ เว็บเพจสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามสร้างช่องทางสำหรับส่งงานแบบออนไลน์ใช้งานเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆของ Google เช่น Google Doc, Google […]

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom25 February 2018Sirirat Injiwการงานอาชีพและเทคโนโลยี, บทความG-Suite, tipsในปัจจุบันสถานศึกษา ผู้สอน ผู้เรียน สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยจัดการเรียนการสอนให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการจัดการชั้นเรียนของผู้สอน ความสะดวกสบายในการเข้าถึงความรู้ของผู้เรียน เครื่องมือที่ช่วยจัดการชั้นเรียน เช่น Edmodo, Socrative, MoodleMobile, Student Organizer และ Google Apps for education ที่ทางโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ของเราได้นำมาให้คุณครูและนักเรียนได้ใช้กัน (ใครยังไม่รู้จัก Google Apps for Education <<คลิก!! >>) บทความนี้ขอแนะนำ Google Classroom ในชุดของ Google Apps for education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือจัดการเรียนการสอนที่กูเกิลอนุญาตให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานด้านการศึกษา ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถจัดการการเรียนรู้แบบทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา Google Classroom คือ?Classroom คือบริการบนเว็บฟรีสำหรับโรงเรียน องค์กรการกุศล และทุกคนที่มีบัญชี Google […]

10 วิธีใช้ Google Classroom สร้างห้องเรียนและทําอะไรได้บ้าง

10 วิธีใช้ Google Classroom สร้างห้องเรียนและทําอะไรได้บ้าง โควิด-19 ยังระบาดอยู่ เป็นโรคใหม่ที่ทุกคนทั่วโลกต้องระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับคอร์สออนไลน์ ถึงแม้ว่าบางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนได้ครบทุกคนเหมือนเดิมแล้ว แต่การสลับกันเข้าเรียน หรือเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ก็เป็นทางออกที่ดีที่เรียนรู้ได้ที่บ้านGoogle Classroom เป็นการสร้างห้องเรียน ที่วางระบบเช็กชื่อ และสร้างโพสต์กิจกรรมได้ โดยที่ครูผู้สอนต้องออกแบบห้องเรียนนี้ไว้Google Classroom ทําอะไรได้บ้าง Ads by BIDSXCHANGE สร้างรหัสล็อกอินได้ทั้งผู้สอน และผู้เรียนวิธีใช้งานคือ ผู้ใช้งานเข้าไปสร้างห้องเรียน Google Classroom ได้ที่ classroom.google.com ใน Browser Google Chrome แล้วสร้าง Password จัดการข้อมูลทั่วไปของชั้นเรียนในสถาบันการเรียน จะต้องมีผู้สอนเข้าไปเลือกสร้างชั้นเรียนไว้ก่อน แล้วค่อยเพิ่มจำนวนผู้สอน และเพิ่มผู้เรียนภายหลังด้วยการกดเครื่องหมายบวก ในห้อง Google Classroom > Create Class และกรอกข้อมูลชื่อชั้นเรียน, เวลาเรียน, วิชา แล้วกด Create เพิ่มผู้สอนร่วมหากในชั้นเรียนมีผู้สอนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกเลือกที่แถบเมนู About > […]