บริการของเรา

รับแปลงานวิจัย

หากท่านกำลังมองหาผู้รับแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ หากท่านมีความกังวลหรือสำนวนภาษาที่แปลแล้วเรียบเรียงไม่ถูกใจอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ไม่เป็นวิชาการ ท่านสามารถนำส่ง text หรือไฟล์ paper ที่ท่านต้องการให้ทางร้านรับแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย โดยเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือทำเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ราคารับแปลงานวิจัย มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
400 บาท/หน้า
700 บาท/หน้า
1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน
390 บาท/หน้า
680 บาท/หน้า
950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน
380 บาท/หน้า
660 บาท/หน้า
900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน
370 บาท/หน้า
640 บาท/หน้า
850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน
360 บาท/หน้า
620 บาท/หน้า
800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน
350 บาท/หน้า
600 บาท/หน้า
750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน
340 บาท/หน้า
580 บาท/หน้า
700 บาท/หน้า

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ และต้องการให้ทางร้านรับแปลงานวิจัยไฟล์นั้น ๆ มาให้ประเมินราคาค่าบริการเบื้องต้น เพื่อทำการตัดสินใจก่อนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000