บริการของเรา

รับเขียนบทความวิชาการ

หากท่านไม่มีเวลาการจัดทำบทความวิชาการ และไม่อยากเปลืองเวลาไปกับการพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามฟอร์แมตหรือรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ทางวารสารกำหนดไว้ ทางร้านสามารถช่วยท่านประหยัดเวลาดังกล่าวได้นะครับ

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาข้อมูลเอกสารมาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำบทความวิจัยที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ โดยทางร้านจะตรวจสอบและคาดการณ์จากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนที่ต้องจัดทำได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000