บริการของเรา

รับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์

หากท่านไม่มีเวลาการจัดพิมพ์ส่วนประกอบเล่มวิจัย เล่มวิทยานิพนธ์ เล่มดุษฏีนิพนธ์ และไม่อยากเปลืองเวลาไปกับการพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบอื่น ๆ ทางร้านสามารถช่วยท่านประหยัดเวลาดังกล่าวได้นะครับ

ราคารับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
120 บาท/หน้า
150 บาท/หน้า
400 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน
115 บาท/หน้า
145 บาท/หน้า
390 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน
110 บาท/หน้า
140 บาท/หน้า
380 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน
105 บาท/หน้า
135 บาท/หน้า
370 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน
100 บาท/หน้า
130 บาท/หน้า
360 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน
95 บาท/หน้า
125 บาท/หน้า
350 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน
90 บาท/หน้า
120 บาท/หน้า
340 บาท/หน้า

ขอคำปรึกษา

ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1 – 5 เข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำส่วนประกอบ เช่น จำนวนหน้าของสารบัญ จำนวนหน้าของสารบัญตาราง และจำนวนหน้าของสารบัญภาพที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ โดยทางร้านจะตรวจสอบและคาดการณ์จากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนประกอบหน้าต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำอย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth ครับ

thesis4u2000