รับทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ ,Thesis, Dissertation ,Marketing Research,SPSS

รับทำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ ,Thesis, Dissertation ,Marketing Research,SPSS
การบริการของเรา (Ours Service)
การบริการของเราครบวงจร ตั้งแต่การสอน ติวเตอร์ กวดวิชา หรือรับทำงานวิชาการ รับทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รับทำภาคนิพนธ์ งานวิจัย เขียนบทความทางวิชาการ รับทำแผนการตลาด แผนธุรกิจ สำรวจข้อมูล วิจัยตลาด รับทำแบบสอบถามวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ข้อมูล spss รวมทั้งการขอสินเชื่อ วางระบบโครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี

• งานสอน ติว และกวดวิชา (Tutor)
เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี-โท และหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน เช่น
– คณิตศาสตร์ / แคลคูลัส (Calculus) / การเงินธุรกิจ (Business Finance)
– สถิติธุรกิจ (Statistic / เศรษฐศาสตร์ (Economic) / บัญชีสำหรับผู้บริหาร (M.B.A)
– การจัดการการเงิน (Accounting management) / เศรษศาสตร์มหาภาค
– เศรษฐศาสตร์จุลภาค /เศรษฐมิติ (Ecometric) /คณิตศาตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ / นำเข้า-่ส่งออก (Import &Export)
– การตลาดระหว่างประเทศ (Internationa Marketing)
– สถิติำสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Eview ,SPSS,Minitab)
• รับปรึกษาและรับทำวิทยานิพนธ์ วิจัยและบทความวิชาการ (Dissertation & Thesis and Research)
รับปรึกษาตั้งแต่ เสนอโครงเรื่อง (Proposal)จนกระทั้งปิดรูปเล่ม เช่น
– รับสอนเขียนหรือรับทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ (IS) งานค้นคว้าอิสระ ภาคนิพนธ์ ในระดับ ป.ตรี โท และรับทําดุษฎีนิพนธ์ (ป.เอก) มีผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือดูแลงานวิจัย(research assistant) เช่น คณะบริหารธุรกิจ(M.B.A),เศรษฐศาสตร์ (M.E.A,ครุศาสตร์(M.E.d),นิติศาสตร์(L.L.M),รัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A) ,มนุษย์ศาสตร์,สังคมศาสตร์,การท่องเที่ยวและการโรงแรม,นิเทศศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ
– รับทำThesis and Dissertation รับทำรายงาน (Report and Assignment) ทำวิจัย เขียนบทความวิชาการ (Research Article and Journal) หรือการบ้านและบทสรุป (Assignment and Essay)
– รับทําและเขียนแผนธุรกิจ (Business plan) รับทำแผนการตลาด (Marketing Plan) แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) รวมทั้งวิเคราะห์ SWOT ,Five Force,4P หรือวิเคราะห์งบการเงิน รับทํารายงานภาษาอังกฤษหรือรับทํารายงานปริญญาโทสำหรับงานเร่ง งานด่วนในราคาถูก
– แผนธุรกิจ Business Plan แผนการตลาด Marketing Plan ค้นคว้าข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล รับทำวิจัยตลาดสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคให้แก่บริษัทต่างๆและหน่วยงานราชการ
– สืบหาข้อมูล ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้งานสมบูรณ์ตามความต้องการ
– รับคีย์ข้อมูล (Data Entry) และรับวิเคราะห์ประมวลข้อมูลด้วย SPSS,และรับทํา SPSS,Minitab,Eview,lisrel,Amos เพื่อการทําวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

• ขอสินเชื่อ จัดทำ Event วางระบบโครงการ ระบบบัญชี และเสนอผลงาน
ดำเนินการตั้งแต่ เสนอโครงเรื่อง (Proposal)จนกระทั้งเข้าสู่ธุรกิจ เช่น
– รับเจรจาธุรกิจและเดินเอกสารระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจกับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าทุกประเภท( Trader ) เปิด LC เพื่อการค้า นำเข้า-ส่งออก
– การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ จัดวางระบบ CRM,Call Center,VPN และ Software
– รับเตรียมเอกสาร เพื่อขอสินเชื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายกิจการเดิม ขอทุนจัดตั้งกิจการใหม่ ยื่นแบงค์ สำหรับ ผู้เริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ แฟรนไชส์ (Franchise)
– รับดำเนินการประชาสัมพันธ์ จัด Event ,ทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ์, จัด Focus Group สำรวจข้อมูลผู้บริโภค กรอกแบบสอบถาม เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด และเสนอผลงานในรูปแบบ Powerpoint ,Visio

ป้ายกำกับ: รับทำแผนธุรกิจ.รับวิจัยตลาด, รับทำวิทยานิพนธ์

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

ขอคำปรึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

Table of Contents

On Key

Related Posts

14 เว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาหรือนักทำวิจัย

1.) Dissertations.se 2.) ฐานข้อมูลในการทำวิจัย สามารถค้นหาได้แบบง่ายๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สิทธิบัตร รวมถึงมีวรรณกรรมทางวิชาการอีกด้วย 3.) BASE academic search engine สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาทั่วโลก แบบ open access 4.) EThOS e-theses

7 สิ่งที่ไม่ควรทำ ก่อนการเลือกปัญหางานวิจัย

การเลือกประเด็นปัญหางานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะต้องมั่นใจว่าสามารถทำการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากเลือกโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อาจจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาและความท้อในการทำงานวิจัยต่อไปได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ทางเราขอเสนอ 7 สิ่งที่ไม่ควรทำ ก่อนการเลือกปัญหางานวิจัย ดังนี้ 1. ไม่ควรทำการรวบรวมข้อมูลก่อน โดยที่ยังไม่ได้จำกัดความของหัวข้อปัญหาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะทำงานอะไรคุณควรทำการวางแผน และกำหนดเป้าหมายในชัดเจนเสียก่อน สำหรับการทำงานวิจัยก็เช่นเดียวกัน คุณไม่ควรรวบรวมข้อมูลก่อน 2. ไม่ควรกำหนดปัญหางานวิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ข้อที่ 2 นี้ก็เช่นเดียวกัน คุณไม่ควรทำการกำหนดปัญหางานวิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เพราะการที่คุณตั้งปัญหางานวิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น จะทำให้คุณได้ผลงานวิจัยที่มีแต่ประเด็นปัญหาเดิมๆ

7 ขั้นตอน เขียนวิทยานิพนธ์บทที่ 1 ให้ผ่านฉลุย !

การเขียนบทที่ 1 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำวิทยานิพนธ์ มีหลักการว่าวิทยานิพนธ์ที่ทำมีความสำคัญและปัญหาอย่างไรถึงต้องทำเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนี้ การแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ชัดเจน มีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ ภูมิหลัง จุดมุ่งหมายของการวิจัย ความสำคัญของวิจัย กรอบแนวคิด ขอบเขตของงานวิจัย ท่านจะสามารถนำ 7 ขั้นตอน เขียนวิทยานิพนธ์บทที่ 1 ให้ผ่านฉลุย ดังต่อไปนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ 1. การเขียนภูมิหลังที่ดี ภูมิหลังจะทำหน้าที่แนะนำให้ผู้อ่านงานได้รู้ความเป็นมา หลักเหตุผล ความสำคัญ และปัญหาของวิทยานิพนธ์

6 เครื่องมือในการทำแบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey)

การออกแบบแนวทางในการทำแบบสำรวจ (Survey) ที่ดีจะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ การรับรู้ถึงความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงการรับรู้เกี่ยวกับตัวแบรนด์ในด้านอื่นๆ โดยผมได้รวมเครื่องมือดีๆที่จะช่วยให้คุณทำการสำรวจความคิดเห็นในแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง ลองมาดูกันว่า 6 เครื่องมือในการทำแบบสำรวจออนไลน์ (Online Survey) นั้นมีอะไรบ้าง Google Forms SurveyMonkey Surveyplanet FreeOnlineSurveys Smart Survey Survey Methods 1.