บริการของเรา

รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์

การใช้บริการรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ท่านจะได้เนื้อหาวิจัยทุกบทอย่างถูกต้อง จัดเรียบเรียงตามคู่มือการเขียนวิจัยหรือคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์จากมืออาชีพ โดยผู้จัดมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สามารถตั้งค่าตรงตามคู่มือการทำวิจัยของทุกสถาบัน ตรวจสอบการเว้นวรรค อีกทั้งให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ เรารับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ ผู้ทำมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญหลักการทำวิจัย มีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างผู้รู้จริง เพราะลงมือทำจากประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ
ราคารับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน
35 บาท/หน้า
45 บาท/หน้า
65 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน
33 บาท/หน้า
43 บาท/หน้า
63 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน
31 บาท/หน้า
41 บาท/หน้า
61 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน
29 บาท/หน้า
39 บาท/หน้า
59 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน
27 บาท/หน้า
37 บาท/หน้า
57 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน
25 บาท/หน้า
35 บาท/หน้า
55 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน
23 บาท/หน้า
32 บาท/หน้า
53 บาท/หน้า

ขอคำปรึกษา

ราคาดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นราคาการรับจัดหน้าวิทยานิพนธ์หรือรับจัดหน้าที่ไม่ได้ผ่านการจัดฟอร์แมตใด ๆ มาก่อนทั้งสิ้น แต่หากท่านดำเนินการจัดหน้าวิจัยหรือจัดหน้าวิทยานิพนธ์ของท่านมาบ้างแล้วราคาข้างต้นจะลดลงไปมาก ดังนั้น หากท่านต้องการทราบราคาที่ชัดเจนและแน่นอน รบกวนท่านส่งไฟล์เนื้อหาวิจัยที่ต้องการให้ทางร้านจัดหน้าวิจัยหรือจัดหน้าวิทยานิพนธ์ของท่าน เข้ามาที่อีเมล Thesis4u2000@gmail.com หรือแอดไลน์ @thesisth โดยทางร้านจะตอบกลับภายในระยะเวลา ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ครับ

thesis4u2000