งานวิจัยเผย : พบเบาะแสใหม่ ที่มาของอาการ “ลองโควิด” ผ่านการตรวจ MRI

งานวิจัยเผย : พบเบาะแสใหม่ ที่มาของอาการ "ลองโควิด" ผ่านการตรวจ MRI

จากการศึกษาทางการแพทย์แลนเซต เรสพิราทอรี เมดิชิน (Lancet Respiratory Medicine) นี้ระบุว่า แนวโน้มมีสูงกว่าสามเท่าที่จะพบอาการความผิดปกติของอาการ “ลองโควิด” นักวิจัยหลายคนเชื่อว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของอาการป่วยระหว่างติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยก็หวังว่า ผลการวิจัยที่ได้จะสามารถช่วยให้พัฒนาวิธีการรักษาอาการลองโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับวิธีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะวิจัยได้สแกนตรวจอวัยวะภายในที่สำคัญของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 259 ราย ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ภายหลังออกจากโรงพยาบาล 5 เดือน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 52 คน

.

ผลการศึกษาที่ได้ทำให้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะผลกระทบต่อปอด ที่มีแนวโน้มทำให้เกิดภาวะผิดปกติสูงถึง 14 เท่า ส่วนผลกระทบต่อสมองมีถึงสามเท่า และผลกระทบต่อไตถึงสองเท่า ในบรรดากลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รุนแรง อย่างไรก็ตาม ยังมีข่าวดีที่ยังไม่พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อหัวใจและตับ ดร.เบตตี รามาน จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักร หนึ่งในคณะทำงานวิจัยครั้งนี้ ระบุว่า นี่เป็นสัญญาณชัดสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอาการลองโควิด มีแนวโน้มอวัยวะภายในบางส่วนจะถูกทำลาย โดยปัจจัยสำคัญมาจากทั้งเรื่องอายุของผู้ป่วยขณะที่ติดเชื้อโควิดอย่างรุนแรง และปัจจัยที่มาจากโรคแทรกซ้อนในขณะที่ติดเชื้อโควิด ผลการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลกระทบภายหลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเชอร์ เมดิซิน โดยนักวิจัยพบว่ามีอาการบางอย่างสัมพันธ์กับสัญญาณความเสียหายที่เกิดขึ้นในอวัยวะภายใน ซึ่งตรวจพบผ่านการสแกน MRI เช่น อาการแน่นหน้าออกและไอ มีส่วนเกี่ยวโยงกับภาวะผิดปกติภายในปอด

.

อย่างไรก็ตาม ก็ใช่ว่าอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดจะมีส่วนเกี่ยวโยงโดยตรงกับสิ่งที่พบจากการสแกน MRI ผลการวิจัยล่าสุด เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เข้าใจกลุ่มผู้มีอาการที่แตกต่างที่เป็นสาเหตุของอาการลองโควิดได้มากขึ้น

“รายละเอียดในผลการศึกษานี้ที่อาศัยผลการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นการยืนยันว่า มีการเปลี่ยนแปลงในอวัยวะหลายส่วน ภายหลังการรักษาโรคติดเชื้อโควิดในโรงพยาบาล” และหวังว่าข้อมูลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ หากคุณสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องของงานวิจัยนี้สามารถสอบถามกับทาง Thesis Thailand เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยที่พร้อมซัพพอร์ตคุณ

.

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเว็บ https://www.bbc.com/thai/articles/c72597ne9v1o

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

ขอคำปรึกษา

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

Table of Contents

On Key

Related Posts

วิจัยเผย : ความเครียดก่อโรคหัวใจสูงและเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง

วิจัยเผย : ความเครียดก่อโรคหัวใจสูงและเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง

จากการศึกษาของงานวิจัยในวารสารวิชาการด้านโรคหัวใจของยุโรป ยูโรเปียน ฮาร์ท เจอร์นัล ผลการวิจัยระบุว่าคนอายุต่ำกว่า 50 ปีลงมาซึ่งระบุว่างานของตัวเองเป็นงานที่เครียดมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนที่ระบุว่างานที่ทำอยู่ไม่เครียดถึง 70% นอกจากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแสดงถึงความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างต่องานของพวกเขาแล้วนักวิจัยยังได้ทำการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และปริมาณฮอร์โมนความเครียดหรือ ฮอร์โมนชื่อคอร์ติซอล (cortisol)  จากตัวอย่างเลือดด้วยพบว่าความเครียดยังไปมีผลขัดขวางการขับฮอร์โมนของส่วนของระบบนิวโรเอนโดคริน (neuroendocrine system) จนทำให้ร่างกายมีการขับฮอร์เครียด หรือคอร์ติซอล ออกมาในตอนเช้าในระดับที่สูงกว่าปกติด้วย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงจากความเครียด หรือ Broken Heart Syndrome พบมากในหญิงวัยกลางคน

งานวิจัยเผย : แม่เคยมีแฟนมาแล้วกี่คน ลูกก็จะมีแฟนจำนวนพอกันกับแม่

งานวิจัยเผย : แม่เคยมีแฟนมาแล้วกี่คน ลูกก็จะมีแฟนจำนวนพอกันกับแม่

จากการศึกษาของ Ohio State University พบว่าแม่อาจส่งผ่านบุคลิกภาพหรือทักษะด้านความสัมพันธ์บางอย่างจากรุ่นสู่รุ่น โดย Dr.Claire Kamp Dush ผู้ริเริ่มการศึกษานี้กล่าวว่า แม่ๆ แต่ละคนมีลักษณะนิสัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการแต่งงานและความสัมพันธ์ ซึ่งลักษณะนิสัยเหล่านั้น จะกลายเป็นมรดกส่งต่อถึงรุ่นลูก โดยอาจเป็นตัวกำหนดว่าลูกจะได้แต่งงานช้าหรือเร็ว และมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือไม่  . ใครเคยคุยเรื่องความรักกับแม่บ้าง แล้วเคยนึกสงสัยรึเปล่า ว่าแม่ของเราเคยมีแฟนมาแล้วกี่คน? รู้ไหมว่าถ้าลองถามดูดีๆ อาจพบว่า จำนวนแฟนที่แม่เคยมี นั้นพอๆ

งานวิจัยเผย : ความสัมพันธ์ของคู่รักส่งผลต่อ ‘สุขภาพ’

งานวิจัยเผย : ความสัมพันธ์ของคู่รักส่งผลต่อ ‘สุขภาพ’

จากการศึกษาของทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาถึงพลวัตรของความสัมพันธ์ระยะยาว ผ่านวิธีคิดเชิงพื้นที่สัมพันธ์ (Spatial Proximity) และก็ค้นพบว่า เมื่อคู่รักหรือคู่แต่งงานนั้นมีความใกล้ชิดกัน อัตราการเต้นของหัวใจของพวกเขาจะประสานเข้าหากันในรูปแบบที่มีความซับซ้อน ตามแต่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ไบรอัน โอกอลสกี้ รองศาสตราจารย์จากแผนกการพัฒนามนุษย์และครอบครัวศึกษา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ระบุว่า นักวิจัยด้านความสัมพันธ์มักจะถามผู้คนว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้าง และมักคิดว่าผู้คนเหล่านั้นจะสามารถจดจำหรือให้คำตอบได้อย่างลึกซึ้ง แต่กับผู้คนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมานาน 30 – 40 ปี เมื่อถามถึงเรื่องเหล่านี้หรือพวกคำถามว่าพึงพอใจกับชีวิตคู่ขนาดไหน พวกเขามักจะหัวเราะใส่เสมอ

งานวิจัยเผย : อากาศหนาวทำให้อ้วนขึ้น

งานวิจัยเผย : อากาศหนาวทำให้อ้วนขึ้น

จากการศึกษาโดย พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล หรือ “หมอผิง” ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การชะลอวัยและกูรูด้านสุขภาพบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก พบว่า อากาศหนาวอาจส่งผลให้คนเราหิวเก่งขึ้น โดยเฉพาะอาหารแคลอรี่สูง วิจัยในอเมริกาพบว่าคนน้ำหนักขึ้นเฉลี่ย 0.5-1 กก. ในฤดูหนาว เป็นผลจากกินเพิ่มขึ้นและออกกำลังน้อยลง . ผลกระทบที่เกิดต่อร่างกายจากอากาศหนาว ซึ่งอากาศที่หนาวเย็นอาจทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จนอาจเกิดความผิดปกติต่าง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในระยะยาวอย่างโรคหัวใจ มีปัญหาสุขภาพจิต