thesis

คำถามที่เราพบบ่อย

จ้างให้คนอื่นทำวิทยานิพนธ์ให้ แล้วจะได้ความรู้หรอ?

คำถามที่พบบ่อยเป็นอันดับแรกเกี่ยวกับการใช้บริการรับทำวิทยานิพนธ์ คือ จ้างให้คนอื่นทำวิทยานิพนธ์ให้ แล้วจะได้ความรู้หรอ? มีหลายคนที่มองว่าผู้ที่จ้างทำวิทยานิพนธ์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ ไร้ความสามารถที่จะทำงานวิจัยเองได้จึงต้องจ้างทำวิทยานิพนธ์ แต่ในความเป็นจริงคือความคิดเหล่านั้นผิดหมด ผมในฐานะที่ทำงานอยู่ในวงการรับทำวิทยานิพนธ์มานานจะขอเปิดเผยความจริงของผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์ให้ฟัง 2 ข้อ ดังนี้

ข้อเท็จจริงข้อแรก แท้จริงแล้วผู้ที่มาจ้างให้ทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้มากเสียด้วยซ้ำ แต่ไม่ต้องการเสียเวลาในการลงมือทำเองก็เท่านั้น เพราะบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่มีหน้าที่การงานที่ดีและมีเวลาน้อย แต่ต้องการที่จะนำวุฒิการศึกษาไปต่อยอดในงานที่ทำอยู่ อาทิเช่น ใช้ในการเลื่อนตำแหน่ง เพิ่มฐานเงินเดือน เป็นต้น พวกเขาเหล่านั้นจึงมองหาเครื่องมือทุ่นแรงในการทำวิทยานิพนธ์แทน โดยที่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีส่วนในงานวิจัยเลย เพราะในการจ้างทำวิจัยในแต่ละครั้งผู้ว่าจ้างจะเปรียบเสมือนกัปตันที่ต้องเป็นผู้กำหนดรายละเอียดงานให้ผู้รับทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ทราบ อาทิเช่น ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง หรือแนวทางการทำวิจัยข้างต้นที่ได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นว่าสามารถดำเนินการต่อได้

ผู้ว่าจ้างต้องถอนแบบความคิดของตัวเองออกมาและสื่อให้ผู้รับทำวิจัยทราบให้ได้ว่าต้องการจะทำออกมาเป็นแบบไหน ผู้รับทำวิจัยหรือในฐานะลูกเรือก็จะสามารถทำงานวิจัยหรือเดินเรือได้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือกัปตัน โดยที่ผู้รับทำวิจัยหรือลูกเรือต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดการสั่งงานของผู้ว่าจ้างหรือกัปตันในทุกๆแบบด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถเดินเรือในทิศทางที่กัปตันต้องการได้

และข้อเท็จจริงข้อที่สองที่เมื่อคุณทราบแล้วคุณอาจจะสะเทือนใจนิดหน่อยแต่มันคือความจริง ที่ว่า thesis หรือวิทยานิพนธ์ไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตจริงของท่าน แต่สิ่งที่ท่านจะสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน หรือการดำเนินธุรกิจนั่นคือ “ความรู้ในห้อง” ต่างหาก ซึ่งในส่วนนี้ไม่มีผู้ใดหรือใครจะสามารถทำแทนคุณได้

ดังนั้นผมจึงกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผู้ที่มาจ้างทำวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ที่มีความรู้ แต่ต้องการประหยัดเวลาในการทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ลงเท่านั้น

จ้างคนอื่นทำวิทยานิพนธ์ให้ แล้วจบมาจะภาคภูมิใจหรอ?

ไม่มีเหตุผลใดที่ผู้จ้างทำวิจัยจะต้องไม่รู้สึกภาคภูมิใจในการจบการศึกษา เพราะในการจะจบการศึกษาได้นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากและไม่ใช่ว่าการทำวิจัยจะเป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำให้จบการศึกษา การทำวิจัยเป็นเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของการจบการศึกษาเท่านั้น เพราะ thesis ก็คือวิชาเพียง 1 วิชาในหลาย 10 วิชาของท่าน

กว่าจะจบการศึกษาได้ท่านต้องผ่านอะไรต่อมิอะไรมาด้วยตัวเองตั้งกี่วิชาต่อให้จ้างทำวิทยานิพนธ์ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไม่ภาคภูมิใจ

ขอชี้แจงว่าในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการจบชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก นักศึกษาทุกคนต้องเข้าคลาสเพื่อเรียนเอาความรู้ไปใช้ในการสอบ ในการจะจบปริญญาท่านต้องสามารถเข้าใจเนื้อหา และสอบผ่าน ท่านต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้มาให้ได้ก่อน ท่านจึงจะได้ทำ thesis หากท่านไม่สามารถสอบผ่านไม่เข้าใจบทเรียนท่านคงถูกรีไทร์ออกไปก่อนที่จะได้ทำ thesis

การจ้างทำวิทยานิพนธ์เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำ thesis ให้ออกมาดีและประหยัดเวลาเราลงไปเยอะ แต่ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะจ้างให้บริษัททำอย่างเดียว โดยที่ตัวผู้จ้างไม่มีความรู้ในการทำวิจัยอยู่เลย ต่อให้จ้างทำวิจัยผู้ว่าจ้างก็ต้องมีความรู้ ตรวจสอบงานได้ มีความเข้าใจในเนื้อหางานวิจัยที่ทางบริษัทส่งไปให้ และสิ่งสำคัญผู้ว่าจ้างทำวิทยานิพนธ์จะต้องสามารถทำความเข้าใจให้เชื่อมโยงกับวิทยานิพนธ์ของตน และนำข้อมูลความรู้ความเข้าใจไปสื่อสารให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่บริษัททำไปให้ จึงจะทำให้การจ้างทำวิจัยประสบความสำเร็จ

จ้างทำวิทยานิพนธ์ไม่กลัวถูกจับได้หรอ?

ในข้อนี้อาจจะตอบยากสักหน่อยเพราะมาตรฐานการส่งงานวิจัยให้กับลูกค้าของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันออกไป บางบริษัทที่ไม่มีความชำนาญและมีประสบการณ์การทำงานที่ไม่มากพอ อาจส่งงานที่ไม่มีคุณภาพและส่งผลให้อาจารย์จับได้ว่าจ้างทำ เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครื่องตรวจจับการคัดลอกวิทยานิพนธ์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นมาก ถ้าท่านโชคร้ายไปจ้างกับบริษัทที่ไม่มีความเชี่ยวชาญพอท่านอาจจ่ายเงินน้อยกว่าแต่โดนจับได้ ดังนั้นในหัวข้อนี้ผมจึงจะขอพูดในส่วนของมาตรฐานงานที่ผ่านบริษัทผมไปเท่านั้น

บริษัท Thesis4u จำกัด ของเราคร่ำหวอดในวงการรับทำวิจัยมากกว่า 9 ปี และมีงานวิจัยที่ทางบริษัท Thesis4u จำกัด ส่งออกไปให้กับลูกค้ามากถึง 1500 เล่ม ผู้ว่าจ้างประสบความสำเร็จและสามารถสำเร็จการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยกว่า 2500 คน งานวิจัยทุกเล่ม ทุกบททำใหม่ทั้งหมดโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยมามากกว่า 2 ปีขึ้นไปทุกคน โดยแต่ละคนถูกฝึกโดยผม จึงทำให้มั่นใจในผลงานว่าจะสามารถทำออกมาไม่ต่างจากที่ผมทำแน่นอน แต่ถึงอย่างไรก็ตามก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้าจะผ่านการตรวจสอบโดยผมก่อนอยู่แล้ว 1 ขั้น และจะส่งตัวอย่างงานให้ลูกค้าดูก่อน หากลูกค้าโอเค พอใจในงานที่ส่งไปให้จึงจะเรียกว่ารับงาน

และเมื่อรับงานไปแล้วส่งอาจารย์ที่ปรึกษา แต่มีปัญหาอาจารย์สั่งแก้ไข ทางบริษัท Thesis4u จำกัด ของเราจะรับผิดชอบแก้ไขให้ฟรีในแต่ละบทที่ลูกค้าว่าจ้างทำกับทางบริษัท จำนวน 2 ครั้งฟรี แต่หากมีการแก้ไขตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะมีราคาค่าบริการการแก้ไข บทละ 500 – 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณการแก้ไขเนื้อหาของบทนั้น ๆ นอกจากนี้ หากการแจ้งแก้ไขดังกล่าวมีเหตุให้ต้องมีการแก้ไขด่วนภายในระยะเวลาอันสั้น (24-48 ชั่วโมง) ทางบริษัทจะคิดค่าปรับ บทละ 1,000 บาท เป็นค่าแก้ไขงานด่วน

แม้ว่าลูกค้าจะยังคงเหลือสิทธิ์การแก้ไขฟรีอยู่ก็ตาม แต่หากลูกค้าเปลี่ยนหัวข้อวิจัย การว่าจ้างครั้งก่อนจะเป็นโมฆะทันทีลูกค้าต้องจ้างงานใหม่ แต่หากการแก้ไขของลูกค้าอยู่ในเงื่อนไข ลูกค้าสามารถส่งงานวิจัยพร้อมรายละเอียดการแก้ไขกลับมาให้ทางบริษัทแก้ไขให้ฟรีได้เลย

จ้างทำวิทยานิพนธ์แพงไหม?

นักธุรกิจท่านหนึ่งเคยสอนเรื่องการใช้เงินซื้อเวลาไว้ว่า ถ้าท่านต้องใช้เวลาในการซักผ้าเอง ค่าของเวลาในการซักผ้านั้นเท่ากับ 0 บาท แต่ถ้าท่านนำเวลาที่ต้องซักผ้ามาทำอย่างอื่นที่เกิดมูลค่าแทน เวลาในการซักผ้านั้นจะมีมูลค่าขึ้นมาทันที และนำเงินที่ได้มาจ้างให้ผู้อื่นซักผ้าแทน แต่ท่านก็ยังมีกำไรอยู่ จริงอยู่ที่ค่าบริการรับทำวิทยานิพนธ์ค่อนข้างมีราคาสูงแต่ก็คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้รับ ทุกอย่างบนโลกใบนี้อยากจะได้อะไรมาก็ต้องแลกอะไรไปด้วยเช่นกัน บางบริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายในการจ้างทำวิทยานิพนธ์ที่สูงมากๆ จนไร้เหตุผล ซึ่งตรงนี้เราคงไม่สามารถบอกท่านได้ว่าบริษัทใดมีอัตราค่าบริการเท่าไหร่บ้าง

แต่เราสามารถบอกราคาการจ้างทำวิทยานิพนธ์ของบริษัทเราได้ ซึ่งราคาค่าบริการที่เราคิดมานั้นไม่ได้ต้องการตัดราคาใคร หรือราคาถูกแล้วไม่ส่งงานให้ลูกค้า เราเพียงแต่กำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล คิดราคาตามการประเมินความยากง่ายและการเสียเวลาในการทำของแต่ละบท โดยมีราคา และรายละเอียดอยู่ในหน้าบริการของเรา

ถ้าจะจ้างทำวิทยานิพนธ์ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง?

หากท่านสนใจที่จะจ้างทำวิทยานิพนธ์ท่านต้องพิจารณา 2 สิ่งก่อนการตัดสินใจจ้างทำวิทยานิพนธ์ คือ หนึ่งความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือของบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์และสองความพร้อมในการจ้างทำวิทยานิพนธ์ของท่าน

ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือของบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์ เป็นสิ่งที่ท่านต้องตรวจสอบให้ดีมากๆ ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกจนมั่นใจว่าบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์นั้นส่งงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้าเท่านั้น และบริษัทรับผิดชอบต่องาน ท่านต้องทราบว่าบริษัทรับทำวิทยานิพนธ์มีประสบการณ์ในการรับทำวิทยานิพนธ์มากน้อยเพียงใด เปิดบริษัทมากี่ปีแล้ว และจำนวนชิ้นงานที่ทางบริษัทเคยรับทำวิทยานิพนธ์กับผู้มาใช้บริการนั้นมีเปอร์เซ็นต์การประสบความสำเร็จเท่าใด ไม่ประสบความสำเร็จเท่าใด และเหตุผลใดบ้างที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการจ้างทำวิทยานิพนธ์

ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจจ้างทำวิทยานิพนธ์อีกสิ่งที่ท่านควรพิจารณาให้ดี คือ ความพร้อมในการจ้างทำวิทยานิพนธ์ของท่าน ท่านมีกำลังพอที่จะจ้างหรือไม่ เมื่อบริษัทมีความรับผิดชอบต่อท่าน ท่านก็ควรมีความรับผิดชอบต่อการจ้างงานกับบริษัท ท่านต้องมั่นใจว่าเมื่อบริษัทส่งงานไปแล้วท่านจะสามารถรับผิดชอบจ่ายเงินที่เหลือให้กับทางบริษัทได้ครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ เพราะบริษัท Thesis4u จำกัด ของเราให้ท่านได้รับงานก่อนและจ่ายทีหลัง เราจึงต้องขอให้ท่านพิจารณาในข้อนี้ด้วย

ขอคำปรึกษา

แต่ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพราะการเลือกจ้างทำ dissertatioin หรือ จ้างทำวิทยานิพนธ์ ควรพิจารณาจากคนที่รับทำวิจัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้บริการรับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ จึงควรกระทำอย่างรอบคอบ ใจเย็น คำนึงถึงการติดต่อประสานงานกับผู้รับทำวิจัยหรือรับทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสะดวกเป็นสำคัญ

thesis4u2000